Như các bạn đã biết hoặc chưa biết thì người sử dụng hệ điều hành Windows chiếm 70% người sử dụng máy tính trên toàn thế giới. Vì vậy, có rất...