Duyệt bởi
Category: Ứng dụng

Tải Cocoa – ứng dụng phát hiện Covid19 tại Nhật Bản

Tải Cocoa – ứng dụng phát hiện Covid19 tại Nhật Bản

Ứng dụng Cocoa – Ứng dụng của Japan giúp phát hiện và thông báo cho người dùng nguy cơ nhiễm bệnh do tiếp xúc gần với người bệnh tại Nhật Bản. App Cocoa có chức năng gì: Là ứng dụng ghi chép lại lịch sử di chuyển và tiếp xúc giữa các thiết bị có cài đặt ứng dụng này thông qua Blutooth. 🚨 Cococa để làm gì: Về cơ bản, ứng dụng này sẽ thông báo cho bạn biết bạn…

Đọc Thêm Đọc Thêm